Provincie Friesland

Kwaliteitsregister van Atlas- en Atlas-Lumbaalmasseurs in Friesland:

 

Bij licentiehouders met de aantekening 'Atlas-Lumbaalmassage' kunt u ook terecht met onderrugklachten.

HEERENVEEN:

ATLAS-LUMBAALMASSAGE:

Albert Nijholt

Leeuwarderstraatweg 54

8441 PE Heerenveen

Tel. 0513-629957

LEEUWARDEN:

ATLAS-LUMBAALMASSAGE:

Sjaak v.Eijk

Harmen Sytstrawei 42

8915 HG Leeuwarden

Tel. 06-30727394

LEEUWARDEN:

ATLAS-LUMBAALMASSAGE:

Sylvia Brink

Harmen Sytstrawei 42

8915 HG Leeuwarden

Tel. 06-42942177


Sint ANNAPAROCHIE:

ATLASMASSAGE:

Monique Oevering

De Hoven 17

9076 JE Sint Annaparochie

Tel. 0518-404600 

SNEEK:

ATLAS-LUMBAALMASSAGE:

Roos Antonides

Hege Dyk 2

8601 ZR Sneek

Tel. 06-19471526


Aangesloten bij de:

Activiteitenagenda 2019:

  • 28 oktober 2019: Informatieavond Atlasmassage Leslocatie Putten
  • 20 november 2019: BvS Informatiemiddag Atlasmassage.
  • 19 november 2019: Lezing Atlasmassage bij Pediroda Almelo
  • 23 en 24 november 2019: Paranormaal Alternatief Rijswijk
  • 15 december 2019: kerstbrunch (voor licentiehouders en familie)
  • 25 en 26 januari 2020: Massage en complementair vakbeurs Hoevelaken

Steun ons en deel onze website:Uitsluiting:

De stichting Atlas Massage Groep heeft statutair enkel als doel om een landelijk netwerk van Atlasmasseurs te bevorderen en in stand te houden. De kwaliteit van de Atlasmassage wordt gewaarborgd door middel van een jaarlijkse kwaliteitstoetsing en certificering van haar licentiehouders.

Al onze licentiehouders zijn echter zelfstandige ondernemers en geheel verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en handelen. De stichting Atlas Massage Groep kan om die reden nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de werkwijze van haar licentiehouders en de daaruit voortvloeiende positieve of negatieve resultaten, in de ruimste zin van het woord. In het geval van klachten, van welke aard dan ook, dient u zich daarom uitsluitend te wenden tot degene die u heeft behandeld.