Gedragscode Licentiehouders


Gedragscode Stichting Atlas Massage Groep

 

De Gedragscode van stichting Atlas Massage Groep beschrijft de gedragsnormen die iedere licentiehouder van die vereniging naleeft.

 

De Gedragscode luidt als volgt*: 

Een goede reputatie is van grote waarde. Om succesvol te zijn, moeten wij ons allen houden aan de hoogste gedragsnormen. We willen graag dat deze gedragscode meer is dan een lijst van uitspraken. Zij moet een praktische rol spelen in de dagelijkse uitvoering van onze werkzaamheden.

 

 

Beginsel 1:

Integriteit. Integer zijn en respect tonen voor de mensen, organisaties en groepen in de samenleving waarmee je tijdens de uitvoering van je Atlasmassage werkzaamheden mee in aanraking komt.

 

Beginsel 2:

Positieve invloed. Je streeft ernaar een positieve invloed uit te oefenen op de samenleving tijdens en door middel van je Atlasmassage werkzaamheden.

 

Beginsel 3:

De cliënt. Tijdens de Atlasmassage behandeling staat de cliënt centraal. De Atlasmasseur houdt bij een eerste kennismaking altijd een volledig intakegesprek.

 

Beginsel 4:

Kernwaarden. De Atlasmasseur neemt de volgende kernwaarde in acht: wederzijds respect, vertrouwen creëren en versterken, open communicatie.

 

Beginsel 5:

De belangen van de opdrachtgever (de klant en/of de opdrachtgever voor wiens klant je werkt) wordt te allen tijde in acht genomen en gerespecteerd.

 

Beginsel 6:

De Atlasmasseur zal algemene bevindingen en informatie terugkoppelen aan de klant/opdrachtgever wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Maar zal hierbij te allen tijde de wet betreffende de privacy van de cliënt respecteren.

 

Beginsel 7:

Licentiehoduers van de Stichting Atlas Massage Groep en de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BVS) beschouwen deze gedragscode als een handleiding. Zij stimuleren elkaar om volgens de kernwaarden, beginselen en goede praktijken te werken. Zij doen suggesties voor verbeteringen en aanvullingen aan het bestuur van de Stichting Atlas Massage Groep.

 

Beginsel 8:

Deze gedragscode wordt regelmatig geëvalueerd door de Beroepsvereniging van Stoelmasseurs. De code wordt steeds aangevuld/aangepast. De leden van de Beroepsvereniging van Stoelmasseurs en andere betrokkenen uit de branche worden daarbij betrokken.

 

 

Stichting Atlas Massage Groep www.stichtingatlasmassagegroep.nl en Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs www.verenigingvoorstoelmasseurs.nl

 

*De tekst is overgenomen van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs. Uitsluitend de woorden: “stoelmassage” en “stoelmasseur” zijn aangepast t.b.v. de stichting Atlas Massage Groep.


Aangesloten bij de:

Activiteitenagenda 2019:

  • 28 oktober 2019: Informatieavond Atlasmassage Leslocatie Putten
  • 19 november 2019: Lezing Atlasmassage bij Pediroda Almelo
  • 23 en 24 november 2019: Paranormaal Alternatief Rijswijk
  • 15 december 2019: kerstbrunch (voor licentiehouders en familie)
  • 25 en 26 januari 2020: Paranormaal Alternatief Rijswijk
  • 13 en 14 maart 2020: Massage en complementair vakbeurs Hoevelaken

Steun ons en deel onze website:Uitsluiting:

De stichting Atlas Massage Groep heeft statutair enkel als doel om een landelijk netwerk van Atlasmasseurs te bevorderen en in stand te houden. De kwaliteit van de Atlasmassage wordt gewaarborgd door middel van een jaarlijkse kwaliteitstoetsing en certificering van haar licentiehouders.

Al onze licentiehouders zijn echter zelfstandige ondernemers en geheel verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en handelen. De stichting Atlas Massage Groep kan om die reden nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de werkwijze van haar licentiehouders en de daaruit voortvloeiende positieve of negatieve resultaten, in de ruimste zin van het woord. In het geval van klachten, van welke aard dan ook, dient u zich daarom uitsluitend te wenden tot degene die u heeft behandeld.