Disclaimer, uitsluiting en AVG

Disclaimer:

De Atlasmassage© is uitsluitend een ontspannende wellness massage om de doorbloeding en het zelf-genezend vermogen te stimuleren. In de meeste gevallen heeft het direct een positief effect ten opzichte van diverse hoofd-, nek-, schouder- en armklachten. Het is derhalve geen therapie of geneeswijze en valt dus buiten de reguliere- of alternatieve zorg. De Atlasmassage is evenmin een vervanging van de reguliere zorg en bij twijfel wordt altijd doorverwezen naar een arts.

Ondanks dat de meeste cliënten aangeven dat ze een ongekend positief resultaat hebben ervaren bij de Atlasmassage, is dit per persoon afhankelijk. De bij ons gecertificeerde Atlasmasseurs kunnen daarom geen garanties geven en willen geen medische claims doen met betrekking tot de Atlasmassage.

 

Uitsluiting:

De stichting Atlas Massage Groep heeft statutair enkel als doel om een landelijk netwerk van Atlasmasseurs te bevorderen en in stand te houden. De kwaliteit van de Atlasmassage wordt gewaarborgd door middel van een jaarlijkse kwaliteitstoetsing en certificering van haar licentiehouders.

Al onze licentiehouders zijn echter zelfstandige ondernemers en geheel verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en handelen. De stichting Atlas Massage Groep kan om die reden nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de werkwijze van haar licentiehouders en de daaruit voortvloeiende positieve of negatieve resultaten, in de ruimste zin van het woord. In het geval van klachten, van welke aard dan ook, dient u zich daarom uitsluitend te wenden tot degene die u heeft behandeld.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van Stichting AtlasMassageGroep: 

Stichting AtlasMassageGroep heeft op geen enkele wijze inzicht in de gegevens van cliënten die zich door onze licentiehouders laten behandelen. Derhalve vallen hun gegevens buiten het bereik van deze stichting en ligt de verantwoordelijkheid tot het naleven van de AVG geheel bij de behandelaar in kwestie.

Gegevens van de vermelde Licentiehouders in het register van sAMG, zoals vermeld op deze website:
Stichting AtlasMassageGroep gebruikt uitsluitend de gegevens van licentiehouders en alleen voor 
informatie die voor de licentiehouder van belang kunnen zijn, informatief of financieel, voor persoonlijk contact, voor het versturen van facturen en het versturen van uitnodigingen en afspraak-herinneringen t.b.v. de jaarlijkse herhalingslessen van Stichting AtlasMassageGroep. Stichting AtlasMassageGroep gebruikt haar gegevens niet voor verkoop van adresgegevens aan derden en het versturen van spam. Stichting AtlasMassageGroep draagt er zorg voor dat de gegevens van haar licentiehouders zorgvuldig, stikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden. Stichting AtlasMassageGroep draagt er zorg voor dat de gegevens, na beëindiging van de licentie aan de licentiehouder, of op verzoek van de licentiehouder alle betreffende gegevens jegens deze persoon onmiddellijk worden vernietigd. Het bestuur van Stichting AtlasMassageGroep zijn de enige personen die de persoonlijke gegevens kunnen inzien en gebruiken. Stichting AtlasMassageGroep zal nimmer zonder toestemming van de licentiehouder gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken, anders dan de gegevens die op deze website zijn vermeld, en waar zij toestemming voor hebben gegeven.

Aangesloten bij de:

Activiteitenagenda 2019:

  • 28 oktober 2019: Informatieavond Atlasmassage Leslocatie Putten
  • 19 november 2019: Lezing Atlasmassage bij Pediroda Almelo
  • 23 en 24 november 2019: Paranormaal Alternatief Rijswijk
  • 15 december 2019: kerstbrunch (voor licentiehouders en familie)
  • 25 en 26 januari 2020: Paranormaal Alternatief Rijswijk
  • 13 en 14 maart 2020: Massage en complementair vakbeurs Hoevelaken

Steun ons en deel onze website:Uitsluiting:

De stichting Atlas Massage Groep heeft statutair enkel als doel om een landelijk netwerk van Atlasmasseurs te bevorderen en in stand te houden. De kwaliteit van de Atlasmassage wordt gewaarborgd door middel van een jaarlijkse kwaliteitstoetsing en certificering van haar licentiehouders.

Al onze licentiehouders zijn echter zelfstandige ondernemers en geheel verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en handelen. De stichting Atlas Massage Groep kan om die reden nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de werkwijze van haar licentiehouders en de daaruit voortvloeiende positieve of negatieve resultaten, in de ruimste zin van het woord. In het geval van klachten, van welke aard dan ook, dient u zich daarom uitsluitend te wenden tot degene die u heeft behandeld.