Verkort beleidsplan


Verkort beleidsplan van Stichting Atlas Massage Groep

 

Beleidsplan en doelstelling

Het beleid van de stichting Atlas Massage Groep is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het (doen) realiseren en het in stand houden van een landelijk netwerk van zelfstandig werkende Atlasmasseurs, zodat zij optimaal bereikbaar zijn voor mensen met nek- en schouderklachten.

 

 

Bestedingsbeleid 

De inkomsten worden o.a. besteed aan:

 • het vermelden van de bij haar aangesloten gelicentieerde Atlas- en/of Lumbaalmasseurs op de website van de stichting;
 • het (doen) verstrekken van reclame- en herkenningsmaterialen ten behoeve van de aangesloten gelicentieerde Atlas en/of Lumbaalmasseurs;
 • het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten, cursussen, workshops en/of bijeenkomsten;
 • het (doen) verstrekken van informatie en/of advies door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
 • samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
 • zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

 

Afwezigheid winstoogmerk 

De stichting Atlas Massage Groep heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.

 

 

Werving van gelden 

De stichting werft (beperkt) gelden door:

 • baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
 • subsidies;
 • donaties en giften;
 • schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
 • revenuen van het vermogen;
 • alle overige bijdragen en inkomsten.

 

Beloningsbeleid 

Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

 

 

Beschrijving administratieve organisatie 

De administratie van de stichting Atlas Massage Groep wordt gevoerd door het enig bestuurslid: J.C. Boerhof en de inkomsten en het vermogen worden eveneens beheerd door het enig bestuurslid: J. C. Boerhof.

Indien het enig bestuurslid niet in staat is haar taak uit te voeren, zal Y. de Leeuw als waarnemend bestuurslid de taken overnemen, zolang dat nodig is.

 

 

Tot slot 

In alle gevallen waarin dit verkorte beleidsplan niet voorziet, is het originele beleidsplan van toepassing.Aangesloten bij de:

Activiteitenagenda 2019:

 • 15 en 16 maart 2019: Massage-Complementair vakbeurs Hoevelaken
 • 18 maart 2019: Workshop Rudolf Breussmassage
 • 06 en 07 april 2019: Paranormaal Alternatief Rijswijk
 • 13 april 2019: Start eerstvolgende opleiding Atlas-Lumbaalmassage
 • 14 april 2019: GoedGevoel beurs Nieuwegein
 • 18 en 19 mei 2019: Spirituele gezondheidsbeurs Middelburg
 • 25 en 26 mei 2019: Paranormaal Alternatief Rijswijk
 • 30 juni 2019: Grote BBQ (voor licentiehouders en familie)
 • 08 september 2019: GoedGevoel beurs Almere
 • 06 oktober 2019: GoedGevoel beurs Nieuwegein
 • medio december 2019: kerstbrunch (voor licentiehouders en familie)

Steun ons en deel onze website: