Verkort beleidsplan


Verkort beleidsplan van Stichting Atlas Massage Groep

Vastgesteld door het bestuur op 19-04-2019 - versie 05

 

Beleidsplan en doelstelling

Het beleid van de stichting Atlas Massage Groep is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het (doen) realiseren en het in stand houden van een landelijk netwerk van zelfstandig werkende Atlasmasseurs, zodat zij optimaal bereikbaar zijn voor mensen met nek- en schouderklachten.

 

 

Bestedingsbeleid 

De inkomsten worden o.a. besteed aan:

 • het vermelden van de bij haar aangesloten gelicentieerde Atlas- en/of Lumbaalmasseurs op de website van de stichting;
 • het (doen) verstrekken van reclame- en herkenningsmaterialen ten behoeve van de aangesloten gelicentieerde Atlas en/of Lumbaalmasseurs;
 • het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten, cursussen, workshops en/of bijeenkomsten;
 • het (doen) verstrekken van informatie en/of advies door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
 • het (doen) deelnemen aan beurzen en evenementen om de stichting bij een groot publiek onder de aandacht te brengen.
 • samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
 • zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

 

Afwezigheid winstoogmerk 

De stichting Atlas Massage Groep heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.

 

 

Werving van gelden 

De stichting werft (beperkt) gelden door:

 • baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
 • subsidies;
 • donaties en giften;
 • schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
 • opbrengsten uit de verkoop van reclamemateriaal via de webshop voor licentiehouders;
 • revenuen van het vermogen;
 • alle overige bijdragen en inkomsten.

 

Beloningsbeleid 

Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

 

 

Beschrijving administratieve organisatie 

De administratie van de stichting Atlas Massage Groep wordt gevoerd door de penningmeester en de inkomsten en het vermogen worden eveneens beheerd door de penningmeester.

Indien het bestuurslid niet in staat is haar taak uit te voeren, zal een van de bestuursleden als waarnemend bestuurslid de taken overnemen, zolang dat nodig is.

 

 

Tot slot 

In alle gevallen waarin dit verkorte beleidsplan niet voorziet, is het originele beleidsplan van toepassing.Het doel van de stichting AtlasMassageGroep is het realiseren van een groot landelijk netwerk van gelicentieerde Atlas- en Atlas-Lumbaal Masseurs, om op die manier -zonder winstoogmerk- deze unieke techniek dichter bij de klant te kunnen aanbieden. Hierdoor wordt het mogelijk om de Atlas- en de Atlas-Lumbaalmassage binnen handbereik te brengen, doordat potentiële cliënten in het register kunnen zoeken naar een masseur bij hun in de buurt, maar ook als masseur bestaande klanten door te kunnen sturen naar een collega van de AtlasMassageGroep.

 


Aangesloten bij de:

Activiteitenagenda 2020:

 • 13 en 14 maart 2020: Massage en complementair vakbeurs Hoevelaken - stand 210
Stichting Atlas Massage Groep
Opgericht: 25 juni 2015

Steun ons en deel onze website:Uitsluiting:

De stichting Atlas Massage Groep heeft statutair enkel als doel om een landelijk netwerk van Atlasmasseurs te bevorderen en in stand te houden. De kwaliteit van de Atlasmassage wordt gewaarborgd door middel van een jaarlijkse kwaliteitstoetsing en certificering van haar licentiehouders.

Al onze licentiehouders zijn echter zelfstandige ondernemers en geheel verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en handelen. De stichting Atlas Massage Groep kan om die reden nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de werkwijze van haar licentiehouders en de daaruit voortvloeiende positieve of negatieve resultaten, in de ruimste zin van het woord. In het geval van klachten, van welke aard dan ook, dient u zich daarom uitsluitend te wenden tot degene die u heeft behandeld.